دسته بندی
خدمات مشاوره
  • OHSAS 18001


    OHSAS 18001  به مجموعه‌ای از استانداردهای مدیریتِ بهداشت حرفه‌ای و ایمنی اطلاق می‌شود و سنـدی به عنوان استانداردISO 18001 وجود ندارد. مدل اجراییِ این مجمـوعه OHSAS 18001 است که برای اثباتِ مطابقتِ سیستمِ ایمنی و بهداشتِ سازمان با مشخّصات (الزامات) این استاندارد بین‌المللی و صدور گواهینامه موردِ استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به منظورِ ارزیابی و بهبود عمل‌کردِ تقریبا تمام سازمان‌ها در همهٔ بخش‌ها و صنایع به کار می‌رود. 

    پنجشنبه, آبان 20, 1395
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟